Pages

Tuesday, 23 September 2008

jangan lupa bayar zakat yerr!!

ni dia mereka2 yang layak..mari kitA BERSIHKAN HARTA KITA. semoga diberkati..

PENGAGIHAN ZAKAT--siapa yang layak??
http://www.e-zakat.com.my

Zakat akan diagihkan kepada beberapa asnaf. Asnaf-asnaf tersebut ialah:

  • ASNAF FAKIR - Fakir ialah orang Islam yang tidak mempunyai harta hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya untuk memenuhi keperluan dirinya dan tanggungannya termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain.
  • ASNAF MISKIN - Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung keperluan dirinya dan tanggungannya.
  • ASNAF AMIL - Orang yang dilantik / ditauliahkan oleh Sultan atau Naibnya untuk penyelenggaraan hal-hal zakat.
  • ASNAF MUALLAF - Orang yang baru memeluk Islam iaitu "orang yang dijinakkan hatinya" dengan diberi bantuan supaya mereka teguh mencintai Islam.
  • ASNAF RIQAB - Iaitu hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya.
  • ASNAF GHARIMIN - Orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi permasalahan diri atau keluarga tanggungannya atau orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan memerlukan :
1. Orang yang berhutang itu tidak mampu menjelaskan hutangnya.
2. Hutang itu hendaklah dalam perkara taat yang diharuskan syarak.
3. Hutang telah sampai tempoh untuk dijelaskan.

  • ASNAF FISABILILLAH - Fisabililah ialah tiap-tiap perbuatan / perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untukmenegakkan syiar Islam.
  • ASNAF IBNI SABIL - Orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan atau orang yang hendak memulakan perjalanan sedangkan ia tidak mempunyai belanja dengan syarat:
1. Ia mengembara dari negeri tempat tinggalnya.
2. Pengembaraan diharuskan oleh syarak.